הצהרת נגישות

סטודיו מבוע זיהתה את החשיבות באתר אינטרנט עבור כלל ציבור לקוחותיה כולל אנשים עם מוגבלויות חושיות,קוגניטיביות וטכנולוגיות. בניית אתר אינטרנט נגיש לכלל האוכלוסיות היא אחתמהמחויבות שלנו. החברה פעלה בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 6655 "קווים מנחיםלנגישות תכנים באינטרנט" – לרמה AA. תקן ישראלי זה זהה למסמך הקווים המנחים של קונסורציום הרשת הכלל עולמיתW3C (למעט השינויים והתוספות הלאומיים הצויינים בו)– Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.יש לציין כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכןויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלקממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.השימוש באתרלהלן חלק מהפעולות שבוצעובמסגרת הנגשת אתר האינטרנט:· מתן חלופה טקסטואלית לכל רכיב שאינו טקסט.· שימוש בקישורים טקסטואליים ולא בקישורים גראפיים.· כלל הפעולות באתר ניתנות לביצוע וניווט באמצעות המקלדת.· הוספת קישורים מהירים המאפשרים לגולשים לדלג על הקראת התפריטיםולעבור ישירות לתוכן העמוד.· שימוש בניגודיות נכונה, בכדי לאפשר טקסט קריא ככל הניתן.הגדלת הכיתוב באתר· להגדלת הטקסט באתר: השתמש במקש Ctrl+ .· להקטנת הטקסט באתר: השתמש במקש Ctrl– .· להחזרת הטקסט באתר לגודלו המקורי: השתמש במקש Ctrl0 .שינוי גודל תצוגת המסך· להגדלת המסך: לחץ על מקש F11 .· להקטנת המסך לגודלו המקורי:לחץ שוב על מקש F11 .שימוש במקשי קיצורבאתר קיימים מקשי קיצורלמעבר מהיר לעמודי התוכן הרלוונטיים. השימוש במקשי הקיצור יתבצע בהתאם לשימושבדפדפן שברשותך.– ALT + מקש הקיצור, עבור הדפדפנים הבאים:· InternetExplorer for Windows· Chromefor Windows· Safarifor Windows– SHIFT + ALT + מקש הקיצור, עבור הדפדפן הבא:· Firefoxfor Windows– Ctrl + Option + מקש הקיצור, עבור הדפדפנים הבאים:· Safarifor Mac· Chromefor Mac·         Firefoxfor Macלהלן מקשי הקיצור:· S– מעבר ל"תוכן העמוד"· 1– מעבר ל "עמוד הבית"· 0– מעבר ל"נגישות"כללי – החרגות· כל משרדי המכירות של הפרויקטים – בהליך בדיקת יועץ נגישות.משרדי הנהלת החברה – מונגשים.יצירת קשראם נתקלת בקושי לגלושבאתר או יש לך הערה בנושא , צור קשר באחת מהדרכים הבאות:טלפון 0547850880דוא"ל: info@studiomabua.com